Més recursos accessibles pels qui pateixen demències

La vida són etapes i per cada una solem tenir uns camins prou preestablerts. Així, des de la infància, trobem les escoles bressol i, de seguida, ja apareix l’educació escolar amb tots els apartats: infantil, primària i secundària, tenint en compte també les escoles d’educació especial. Posteriorment, sorgeixen opcions com el batxillerat, els cicles de … Llegir més