Els signes es donen com a canvis, no són aspectes que la persona abans ja feia. Parlem dels canvis següents:

.- Pèrdua de memòria

.- Alteracions en la capacitat de decidir, de comunicar-se i de prendre iniciatives

.- Problemes en el llenguatge

.- Dificultat per aprendre nova informació

.- Dificultat per a fer tasques que abans resolia sense problemes

.- Desorientació en el temps i l’espai

.- Dificultat per a tenir pensaments elaborats

.- Pèrdua d’objectes

.- Canvien l’estat d’ànim

.- Canvien la manera de comportar-se

.- Poques ganes de fer les coses

.- Les alteracions són suficientment greus com per a interferir en les activitats laborals, socials i baixar l’activitat de la persona.

En altres malalties mentals més greus poden generar problemes amb la memòria, en aquests casos no es parla de demència.

CatalàEspañol