Signes d’alerta

Els signes es donen com a canvis, no són aspectes que la persona abans ja feia.
Parlem dels canvis següents:

• Pèrdua de memòria.

• Alteracions en la capacitat de decidir, de comunicar-se i de prendre iniciatives.

• Problemes en el llenguatge.

• Dificultat per aprendre nova informació.

• Dificultat per a fer tasques que abans resolia sense problemes.

• Desorientació en el temps i l’espai.

• Dificultat per a tenir pensaments elaborats.

• Pèrdua d’objectes.

• Canvien l’estat d’ànim.

• Canvien la manera de comportar-se.

• Poques ganes de fer les coses.

• Les alteracions són suficientment greus com per a interferir en el dia a dia de la persona, generant-li malestar a ella mateixa o al seu entorn.

• En altres malalties mentals més greus poden generar problemes amb la memòria, en aquests casos no es parla de demència.