Història

L’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer del Vallès Occidental és una entitat sense ànim de lucre registrada al Departament de Justícia (Direcció General de Dret i d’Entitats jurídiques) amb el núm. 34580. Al registre municipal d’entitats consta amb el núm. 42.

AFA-VO néix fa divuit anys per tal d’oferir informació, orientació, assessorament, formació i suport a la figura de la persona cuidadora, ja que aquesta es troba sola, desorientada i desemparada per l’entorn i l’administració.

Néix com a delegació d’AFAB, i ofereix atenció a tots els municipis del Vallès Occidental. La seu la té a Sant Cugat i gran part de les persones usuàries resideixen en aquesta ciutat. Fa tres anys que AFA-VO, ha començat a donar suport directe a les persones amb la malaltia d’Alzheimer o altres demències doncs és una necessitat de les persones cuidadores: disposar d’un temps per ells.