Treballadores Familiars a la llar

En què consisteix aquest servei? 

Són professionals especialitzades en la cura de malalts d’Alzheimer, que es desplacen al domicili on es troba la persona afectada per tal d’ajudar-la  a ella i a la persona cuidadora.

Amb quin objectiu promovem aquest servei? 

Facilitar estratègies  al malalt i al cuidador per tal de possibilitar-los més facilitats en el seu dia a dia.

treballadores familiars afa valles 1

Com funciona? 

En funció de les necessitats de cada família, AFA disposa de treballadores familiars que es desplacen a la llar on es troba el malalt, per tal d’ajudar-lo a realitzar les activitats de la vida diària.

A qui està obert? 

A totes aquelles persones sòcies de l’entitat que tinguin cura d’un familiar malalt d’Alzheimer, que estiguin subjectes als requisits establerts i que presentin la sol·licitud de petició.

treballadores familiars afa valles 2