Objectius

• Oferir informació, atenció, orientació, suport i serveis a les persones diagnosticades d’Alzheimer i/o altres demències  i  als seus familiars.

• Conscienciar sobre la necessitat de fer un diagnòstic el més aviat possible.

• Oferir espais de trobada i formació per les persones cuidadores i les seves famílies.

• Sensibilitzar a la població.

• Informar a les Administracions, societat en general i mitjans de comunicació de tot alló que faci referencia al coneixement de la malaltia per sensibilitzar-los i poder-ne obtenir l’assistència integral adequada a cada cas.

• Estimular la investigació en relació a la malaltia d’Alzheimer, amb tota la problemàtica que genera.

• Mantenir els contactes oportuns amb les Administracions, Entitats i Associacions relacionarles amb la malaltia, en qualsevol àmbit territorial.

• Promoure la creació de serveis, fundacions, centres, entitats i altres organitzacions a favor de les persones amb diagnòstic d’ Alzheimer i dels seus familiars.