Què és?

La malaltia d’Alzheimer és la demència més freqüent en la població adulta. Es caracteritza per un deteriorament progressiu i global de les capacitats cognitives, psicològiques i del comportament. Això implica que la persona afectada va depenent d’un altre per a resoldre les seves necessitats vitals.

Malgrat que ara per ara no té cura, s’aconsegueix retardar l’evolució de la malaltia i mantenir una bona qualitat de vida, tenint cura de la persona afectada en els tres eixos següents:

a) Tractament farmacològic i no farmacològic.

b) Manteniment de la activitat física de la persona afectada, en totes les esferes: cognitiva, física, social, emocional, ocupacional i espiritual.

c) Manteniment de la seva dignitat.

Altres demències derivades per altres malalties

Altres malalties també poden desencadenar una demència, parlem de les següents:

• Demència vascular.

• Demència per la malaltia d’VIH.

• Demència deguda al traumatisme cranial.

• Demència deguda a la malaltia del Parkinson.

• Demència deguda de la malaltia de l’Huntington.

• Demència deguda de la malaltia de Pick.

• Demència deguda de la malaltia de Creutzfeldt-Jakob.

• Demència deguda del consum persistent de substàncies.

• Demència deguda a etiologies múltiples.

• Demència per Cossos de Lewy.

• Demència fronto-temporal.

Cada una d’elles té el seu curs propi. Tenen impactes i incidències diferents, per la qual cosa els efectes en la persona i en el seu context també poden ser diferents.