La malaltia d’Alzheimer és la demència més freqüent en la població adulta. Es caracteritza per un deteriorament progressiu i global de les capacitats cognitives, psicològiques i del comportament. Això implica que la persona afectada va depenent d’un altre per a resoldre les seves necessitats vitals.

Malgrat que ara per ara no té cura, s’aconsegueix retardar l’evolució de la malaltia i mantenir una bona qualitat de vida, tenint cura de la persona afectada en els tres eixos següents:

a) tractament farmacològic

b) manteniment de la activitat de la persona afectada. Físic i cognitiu

c) manteniment de la seva dignitat

Altres demències derivades per altres malalties

Altres malalties també poden desencadenar una demència, parlem de les següents.

* Demència vascular – insidiós

* Demència per la malaltia d’VIH

* Demència deguda al traumatisme cranial

* Demència deguda a la malaltia del Parkinson

* Demència deguda de la malaltia de l’Huntington

* Demència deguda de la malaltia de Pick

* Demència deguda de la malaltia de Creutzfeldt-Jakob

* Demència deguda del consum persistent de substàncies

* Demència deguda a etiologies múltiples

Cada una d’elles té el seu curs propi. Tenen impactes i incidències diferents, per la qual cosa els efectes en la persona i en el seu context també poden ser diferents.

CatalàEspañol