Més recursos accessibles pels qui pateixen demències

La vida són etapes i per cada una solem tenir uns camins prou preestablerts. Així, des de la infància, trobem les escoles bressol i, de seguida, ja apareix l’educació escolar amb tots els apartats: infantil, primària i secundària, tenint en compte també les escoles d’educació especial. Posteriorment, sorgeixen opcions com el batxillerat, els cicles de formació professional, els graus universitaris, els centres ocupacionals… Fins aquí, les administracions públiques sostenen i fomenten aquest currículum. Així que ens plantem a la joventut amb un recorregut fet. Comencem encetant la vida laboral i anem travessant l’adultesa, cadascú segons les seves prioritats. Finalment, la jubilació, que, per cert, potser tota una exploració. Però si, desafortunadament, se’ns presenta una malaltia neurodegenerativa, com l’Alzheimer, ja hem begut oli! El camí s’esborrona i les administracions ja no sostenen un pla establert. Sobretot hi ha centres de dia i residències, però, és suficient?
Si pateixes un deteriorament cognitiu lleu o moderat i no encaixes en cap de les dues opcions… Què fas? Ens falta una fórmula accessible i viable que ofereixi estructura i seguretat. Ens falten possibilitats a l’abast de tothom i que s’ajustin als diferents moments. Ens falten opcions, però ens sobren arguments per afirmar que necessitem més recursos!
AFA-VO, contacta amb nosaltres al telèfon 656671227.