Grups d’acomiadament

DADES DEL GRUP

– Inici: amb un mím de 4 persones
– Nombre màxim de participants: 8
– Periodicitat: 1 sessió setmanal
– Lloc: trobada en línia (plataforma Zoom)
– Grup: obert
– Psicòloga psicoterapeuta: Vera Noguera Gutiérrez.
Núm. Col. 20730 COPC
– Telèfon de contacte: 620036212
– E-mail: psicologa@afavalles.com
– Requisits: en temps de pandèmia obert a tothom.
Ser soci o sòcia de l’entitat AFA-VO

A QUI VA ADREÇAT

A totes aquelles persones que han perdut a algun familiar durant aquesta etapa de confinament o que abans d’iniciar-la, ja estaven vivint el dol i s’han trobat a mig procés de resolució.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

Els grups d’acomiadament busquen acollir, trobar una escolta atenta i compartir la vivència amb altres persones que es troben en una mateixa situació. Es treballa per acompanyar el procés de pèrdua de la persona estimada en un moment, on la situació possiblement ens obliga a comportar-nos d’una manera diferent a la pròpia, i com tot, això s’elabora.

OBJECTIUS

General:
– Millorar la qualitat de vida de les persones que es troben vivint un dol produït o interromput pel procés del confinament.
– Elaborar el procés de dol.

Especifics:
– Evitar l’aïllament no desitjat
– Sentir-se acompanyat en la vivència
– Sentir-se comprès en la vivència

METODOLOGIA

El format és grupal. Es fomenta l’experiència de les persones assistents per atendre el procés individual de cadascú, i a favorir la resolució del procés de dol que es viu quan una persona perd a un ser estimat.
Es fomenta el sentir-se acompanyat, ser escoltat i comprès en la vivència, alhora s’orienten a través d’ella amb l’ajuda d’altres companys que estan vivint una situació similar. Sentir-se reconegut en les paraules d’altres persones i sentir-se plenament escoltat, és un dels objectius que es vol aconseguir a través del mètode.
El grup és guiat per una psicoterapeuta i el procés serà acompanyat fins que el treball es pugui fer presencial o fins que la simptomatologia pròpia del dol s’hagi anat reduint.
La periodicitat de les sessions es marcaran segons les necessitats del grup, i es continuarà fins que el grup decideixi finalitzar-lo. En el cas que una de les persones assistents necessiti més temps d’atenció, se’l atendrà individualment o es farà la derivació pròpia segons necessitats de la persona.

*El projecte es pot veure modificat segons les necessitats de les persones assistents