Desorientació i demència

Pot ser que, en el nostre dia a dia, alguna vegada ens trobem en la situació d’haver
d’atendre a una persona desconeguda i desorientada, pel carrer, en el transport públic, en
un establiment, etc. Si això ens passa, és convenient conèixer com podem actuar.

A l’hora d’apropar-nos hem de ser curosos, perquè pot ser que la persona estigui inquieta, angoixada o confosa. Fer-ho relaxadament, amb una actitud amable i tranquil·litzadora acompanyada de frases curtes i entenedores, ens poden ajudar a comunicar-nos més eficaçment. Si la persona és capaç d’explicar-nos el què necessita o en quina situació es troba, llavors serà més fàcil que puguem comprendre com se sent i ajudar-la. En cas que la persona estigui nerviosa, enfadada, o se senti amenaçada, anirà bé deixar-li espai per tal que es desfogui fins que, a poc a poc, puguem anar establint una interacció amb ella.

Procurem ser empàtics i evitem entrar en conflicte amb la persona. Pot ser-nos d’ajuda revisar si porta algun identificador que ens permeti contactar amb algun membre de la família o amb la persona cuidadora. Finalment, també podem avisar al 112, informar de la situació i seguir les seves indicacions. És inevitable que les persones amb demència a vegades es perdin, però sí que pot estar a les nostres mans ajudar-les i que se sentin acompanyades.

Per contactar amb l’AFA-VO podeu trucar-nos al telf. 656671227

Redacció: Berta Baladas