Comunicació no verbal AFA-VO

Entenem per comunicació no verbal aquells missatges no lingüístics que traslladem a les altres persones a través del nostre cos, mitjançant tres grups:
1- Els que fan referència als gestos, la postura corporal i la mirada
2- Els que es poden relacionar amb el to de veu i la velocitat amb que parlem
3- Aquells relacionats amb la distància que mantenim a l’hora d’interactuar.

La seva importància és tal, que es considera que en una comunicació cara a cara, el component no verbal es mou entre el 60% i el 93%, mitjà pel qual transmetem més informació.

Quan tenim cura d’una persona afectada d’Alzheimer, és molt important tenir en compte la comunicació no verbal, és a dir, què li estem transmetent. El més aconsellable de tot és transmetre una actitud alegre i somrient que generi el mateix estat a la persona afectada. La comunicació no verbal també és una bona eina per conèixer com se sent la persona cuidada; si està contenta, incòmode, enfadada, trista…

A internet hi ha molta informació i també s’han escrit molts llibres que us  permetran aprofundir amb el tema.

A l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Sant Cugat, treballem per oferir informació, suport, i orientació a les persones afectades per la malaltia i als seus cuidadors. Tlf: 656671227